Stichting De Corridor

Stichting De Corridor

Stichting wijkblad

De Corridor

informatieblad voor de wijk Brouwhuis

Deze website levert een digitale ondersteuning voor wijkblad De Corridor.

De Corridor is een informatief blad voor de wijk Brouwhuis (gemeente Helmond) dat 11 keer per jaar in Brouwhuis huis aan huis bezorgd wordt.

We willen deze website met name gebruiken om:

 • actuele informatie te kunnen bieden
 • artikelen die vanwege hun lengte ingekort moeten worden op de website volledig aan te bieden
 • een actuele agenda aan te bieden
 • een archief-functie aan te bieden

We willen de opzet van deze website eenvoudig houden zodat u snel de gewenste informatie kunt vinden.

Info

 • Voorzitter (a.i.) : NicoVeltkamp
 • Secretaris: Anke Berndsen
 • Penningmeester: Bert van Sas
 • Verslaggeving: Hans Choufoer
 • Redactie: Frans Meijs, Wim Vogels
 • Layout: Wim Vogels, Nico Veltkamp
 • Correctie: Frans Meijs, Anke Berndsen
 • Advertenties: Nico Veltkamp, Eemstraat 45, 5704MP Helmond, Tel/fax 0492-514660
 • Verspreiding “papieren” Corridor: Roelof Koeling, tel. 0492-559362
 • Kopij-adres: Jekerstraat 53 5704 MK Helmond
 • Oplage “papieren” Corridor: 4020

email-adressen:

Donaties zijn altijd van harte welkom op banknr. NL18 ABNA 05 15 8295 52

De redactie behoudt zich het recht voor, de aangeboden kopij, indien nodig, te corrigeren en/of in te korten. De ingeleverde kopij verplicht de redactie niet tot plaatsing. Opname van kopij betekent niet dat de redactie het met de strekking ervan eens is.